Thi công Ép cọc bê tông giá rẻ tại Hà Nội

Một số hình ảnh công ty đã thực hiện trong thời gian qua:

a1 a2 a3 a4  a6

Giá cọc bê tông giá rẻ (chưa bao gồm công ép cọc)

Loại thép Thiết diện Mác bê tông Chiều dài Đơn giá
Thép chủ Thái Nguyên Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 145.000/m
Thép chủ Đa hội Φ14 200 x 200 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 115.000/m
Thép chủ Đa hội Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 175.000/m
Thép chủ Thái Nguyên Φ16 250×250 200 5m, 4m, 3m, 2.5m 205.000/m

Giá ép cọc bê tông

Công trình Đơn giá thi công
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≥ 300m 45.000 – 50.000VNĐ/md
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≤ 300m ( giá khoán gọn không tính theo md) 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình

 

Tin Liên Quan