Thi công ép cọc bê tông tại Hà Nội

Một số hình ảnh thực tế trong thời gian qua:

a1 a2 a3 a4
a6

BẢNG GIÁ CỌC BÊ TÔNG LOẠI CỌC 200X200, 250X250

Loại thép Thiết diện Mác bê tông Chiều dài Đơn giá
Loại Thép chủ Thái Nguyên Φ14 200 x 200 200 6m,5m, 4m, 3m, 2.5m 145.000/m
 Loại Thép chủ Đa hội Φ14 200 x 200 200 6m,5m, 4m, 3m, 2.5m 115.000/m
Loại thép Việt Đức, Việt Úc Φ14 200 x 200 200 6m,5m, 4m, 3m, 2.5m 140.000/m
Loại Thép chủ Đa hội Φ16 250X250 250 5m, 4m, 3m, 2.5m 170.000/m
Loại Thép chủ Thái Nguyên Φ16 250X250 250 6m, 5m, 4m, 3m 195.000/m
Loại thép Việt Đức, Việt Úc Φ16 250×250 250 6m, 5m, 4m, 3m 190.000/m

Giá ép cọc bê tông

Công trình Đơn giá thi công
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≥ 300m 45.000 – 50.000VNĐ/md
Công trình có tổng khối lượng cọc bê tông ≤ 300m ( giá khoán gọn không tính theo md) 13.000.000 – 15.000.000 VNĐ / Công trình

Liên hệ với chúng tôi:

EPCOCBETONGHANOI.VN

Phone : 0987025058

Mail : betongthanglongchem.com@gmail.com

Tin Liên Quan